Про Центр

Міжнародний центр космічного права (МЦКП) створений у 1998 р. на підставі угоди між Національним космічним агентством України, Авіакосмічним агентством Російської Федерації, а також Національною академією наук України та Російською академією наук. Місцезнаходженням МЦКП визначено м. Київ, Україна. МЦКП очолюється Директором – академіком, проф., докт.юр.наук Юрієм Сергійовичем Шемшученко та заступником Директора – академіком, проф., докт.юр.наук Наталією Рафаелівною Малишевою.

Діяльність МЦКП організується за секторальним принципом. У рамках структури виділено 5 секторів: 1) наукові правові дослідження; 2) нормотворча робота; 3) видавнича діяльність; 4) науково-правова експертиза; 5) міжнародне співробітництво.

Пріоритетними напрямками діяльності МЦКП є:

 • • сприяння розвитку наукових досліджень у сфері космічного права в рамках країн СНД;
 • • розв’язування фундаментальних та прикладних завдань по розробці та застосуванню національного космічного законодавства держав-членів СНД із метою підвищення ефективності їх подальшої космічної діяльності;
 • • гармонізація національного космічного законодавства держав-членів СНД із міжнародним космічним правом;
 • • посилення співробітництва з міжнародними організаціями, які займаються науковими дослідженнями та застосуванням космічного права;
 • • забезпечення правової підтримки Національних космічних програм України в сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях;
 • • вивчення юридичних і адміністративних аспектів космічної діяльності;
 • • поширення знань про космічну діяльність і космічне право;
 • • розширення космічної діяльності та удосконалювання космічного права./li>

  ЗМіжнародний центр космічного права є науково-дослідною та консалтинговою організацією з міжнародним статусом.

  МЦКП забезпечує правову експертизу складних ситуацій, які виникають у процесі здійснення космічної діяльності (у рамках реалізації проектів “Глобалстар”, “Циклон-4M”, “Морський старт”, “Вега”, “Либідь”, “Алкантара Циклон Спейс”, “Дніпро”), у цілому більше 40 експертних висновків.

  Пріоритетними напрямками діяльності МЦКП є:

 • • 5-ти томне видання (6 книг) Тематичної збірки «Національне космічне законодавство країн світу» з коментарями (двомовне, російською та англійською мовами);
 • • 5 випусків видання «Космічне право України»;
 • • Коментар до Закону України «Про космічну діяльність»;
 • • Індивідуальні монографії та підручники з космічного права;
 • • Розділи в міжнародних наукових монографіях: Національне регулювання космічної діяльності (за редакцією: Ram S. Jakhu. — вид.: Springer. — 2010); Кельнський коментар до космічного права (у трьох томах). Том ІІ «Конвенція про реєстрацію об’єктів, що запускають у космічний простір 1975 (REG)» — Кельн. — 2013.

 • Штат співробітників: 12 осіб, у тому числі 9 наукових співробітників і 3 особи науково-допоміжного персоналу.